Titel

Recensie van Animals, Ethics and Trade

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 12 June, 2008)

Samenvatting

Recensie van de bundel essays Animals, Ethics and Trade onder redactie van Jacky Turner en Joyce D'Silva.


Tekst


Recensie

Auteur: Jack Turner & Joyce D'Silva
Titel: Animals, Ethics and Trade: The Challenge of Animal Sentience
Uitgever: London/Sterling: Earthscan, 2005.
ISBN: 1-84407-255-X.


Het zijn paradoxale tijden wat het welzijn van dieren betreft. Enerzijds komen wetenschappers er steeds meer achter hoe complex het bewuste geestelijke leven van dieren er naar alle waarschijnlijkheid uitziet. Daar staat tegenover dat er wereldwijd nog nooit zoveel dieren het slachtoffer zijn geworden van de bio-industrie als juist tegenwoordig. Het lijkt er zelfs op dat dit nog erger kan worden door uitbreiding van de intensieve veehouderij in landen als China en India. Compassion in World Farming tracht een overzicht te bieden van enkele ontwikkelingen op dierpsychologisch gebied en de ethische consequenties te verkennen die daaruit volgen, afgezet tegen actuele misstanden.
Het resultaat is een rijk geschakeerde bundel met bijdragen van allerlei vooraanstaande auteurs, zoals Jane Goodall, Tom Regan en Steven M. Wise. Hoewel geen van de deelnemers eraan twijfelt dat er 'sentient animals' bestaan (dat wil zeggen dieren met een subjectieve beleving) verschilt men wel van mening over de vraag hoe zeker het is dat dit voor de meeste diersoorten geldt. James Kirkwood benadrukt bijvoorbeeld dat deze kwestie alleen beslist kan worden door nieuwe neuropsychologische inzichten, terwijl Mark Bekoff juist stelt dat we ons daar niet teveel door moeten laten leiden. Ook Peter Sandoe, Stine B. Christiansen en Björn Forkman relativeren de rol van de wetenschap voor ons wereldbeeld en onze ethiek. Jane Goodall laat weer eens zien dat chimpansees psychologisch erg sterk op mensen lijken, en zelfs gevoelens van onbaatzuchtige betrokkenheid met ons delen. Andrew Linzey legt in zijn uitstekende essay 'What prevents us from recognizing animal sentience?' een duidelijk verband tussen de ontkenning of scepsis rond dierlijk bewustzijn en de afschuwelijke manier waarop mensen andere dieren doorgaans behandelen.
Betreffende de morele implicaties van dierlijk bewustzijn zijn er grofweg twee posities vertegenwoordigd in het boek: de radicale verdediging van dierenrechten, door o.a. Tom Regan die pleit voor de afschaffing van de voornaamste vormen van diergebruik, en de (veel) gematigdere bevordering van dierlijk welzijn zonder dat het gebruik van dieren zelf grotendeels tot het verleden zou gaan behoren. Ben Mepham vindt grootschalig veganisme bijvoorbeeld niet haalbaar en denkt zelfs dat dieren beter kunnen sterven in het slachthuis dan in de vrije natuur.
Al met al is dit een belangrijke verzameling essays die hopelijk zal leiden tot meer bewustwording.

Titus Rivas

Deze recensie werd geplaatst in Vega! nr. 71, winter 2006/2007, blz. 17.

Contact: titusrivas@hotmail.com