Titel

Animal Rights: een bespreking

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 12 June, 2008)

Samenvatting

Bespreking van de bundel Animal Rights: Current Debates and New Directions onder redactie van Cass R. Sunstein en Martha C. Nussbaum.


Tekst


Boekbespreking
Auteur: Cass R. Sunstein & Martha C. Nussbaum (red.)
Titel: Animal Rights: Current Debates and New Directions
Uitgever: Oxford: Oxford University Press, 2004.
ISBN: 0-19-515217-4.


De laatste decennia is er sprake van een toenemende interesse in het thema dierenrechten. Het boek :Animal Rights biedt een goed overzicht van het scala aan benadringen op dit gebied. Het is onmogelijk om het met iedere auteur in deze bundel eens te zijn, doordat hun posities gewoon te verschillend zijn. Iedereen geeft weliswaar toe dat men onnodig leed moet zien te voorkomen, maar de standpunten lopen uiteen over wat precies onnodig is, en waar dieren nog meer recht op hebben dan alleen op het voorkomen van lijden.
Ook de manier waarop dierenrechten gerealiseerd moeten worden, vormt het voorwerp van controverse. Zo kan men een veganistische afschaffing van de veeteelt nastreven, maar betekent dit ook dat rechten van landbouwhuisdieren tot het zover is niet van belang zijn?
Sommige bijdragen zijn veel beter te pruimen voor veganisten dan andere. Zo is het stuk Animal Rights: Legal, Philosophical and Pragmatic Perspectives van Richard A. Posner stuitend door zijn onverholen antropocentrisme, en het is mooi dat Peter Singer er al binnen het boek effectief op heeft mogen reageren.
Een favoriet stuk van mij is Animals - Properties or Persons van Gary L. Francione waarin hij er (voortbouwend op Tom Regan) voor pleit om dieren als morele personen te beschouwen die niet het eigendom van anderen kunnen zijn. Gevleugelde woorden uit dit stuk zijn: 'we have to put our vegetables where our mouths are and start acting on the moral principles that we profess to accept' (blz. 134). Uiteraard wordt er weer op deze stellingname gereageerd, maar de argumentatieve kracht van de tegenpartij kan zich niet meten met die van Francione zelf.
Diverse auteurs waarschuwen ervoor dat een te grote nadruk op de mentale capaciteiten van primaten ten koste zou kunnen gaan van het respect voor leden van andere diersoorten. Het schokkende stuk Foxes in the Hen House laat zien hoe de Amerikaanse wetgeving landbouwhuisdieren praktisch vogelvrij heeft verklaard en dat zelfs de meest basale normen tegen wreedheid in dit geval niet gehandhaafd worden.
Martha Nussbaum verdedigt in haar 'Beyond Compassion and Humanity' de zogenoemde 'capabilities approach', die inhoudt dat je rekening houdt met de soortspecifieke capaciteiten als basis van een rijk en zinvol leven. Hoewel haar stuk zeker een sympathieke dierenbeschermingstoon heeft, vindt ze de vraag of vegetarisme moreel geboden is heel moeilijk te beantwoorden. Ze stelt met name dat dieren belang hebben bij een relatief lang, prettig leven binnen de veeteeltbranche en het alternatief zou volgens haar neerkomen op een korter en moeilijker leven in de vrije natuur. Het is jammer dat Nussbaum zich niet heeft laten overtuigen door iemand als Francione.
Dit boek is bedoeld als basis voor verdieping van het denken over dierenrechten, en die doelstelling wordt ruimschoots gehaald.

Titus Rivas

Deze bespreking werd geplaatst in Vega! nr. 71, winter 2006/2007, blz. 17.

Contact: titusrivas@hotmail.com