Titel

I remember dying van Paul Roland

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 12 June, 2008)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van het boek I remember dying van Paul Roland.


Tekst

 
Boekbespreking

Paul Roland. I remember dying: Wonderful true stories of people who return from heaven. Bennetts Close: Quantum (The Publishing House), 2006. ISBN 0-572-03264-1.

Het boek I remember dying van Paul Roland heeft een titel die de inhoud niet goed dekt. Er komen inderdaad bijna-doodervaringen voor in het boek, maar de auteur behandelt in feite alle mogelijke ervaringen rond een leven na de dood; dus naast BDE's bijvoorbeeld ook nog sterfbedvisioenen en contacten met overledenen. Alleen reïncarnatie en preëxistentie komen er nogal bekaaid vanaf, aangezien Roland niet ingaat op het bewijsmateriaal van Ian Stevenson en zijn collega's voor spontane herinneringen van jonge kinderen. Colin Wilson heeft een voorwoord geschreven voor dit boek waarin hij het de beste inleiding tot paranormale verschijnselen noemt, maar dat geldt dus niet voor deze deelgebieden. Roland geeft trouwens zelf aan dat hij het boek niet geschreven heeft om te laten zien hoeveel bewijsmateriaal voor een leven hierna er inmiddels verzameld is, maar om mensen tot spirituele bewustwording te brengen. Om die reden heeft hij allerlei oefeningen in het boek opgenomen, bijvoorbeeld om een vroeger bestaan op te diepen of een geestverschijning te zien.
Desondanks is het boek over het algemeen wel geschikt als kennismaking met bijna-doodervaringen en andere onderwerpen uit de parapsychologie. Bovendien komt er een aantal interessante gevallen in voor die in de meeste andere overzichtswerken ontbreken. Roland vermeldt ook een oude parabel over een schildpad die een vis moet vertellen hoe het voelt om op het land te leven, en daar begrijpelijkerwijs niet in slaagt. Uiteraard staat dit voor de moeilijkheid voor BDE-ers om over te brengen wat ze tijdens hun bijna-doodervaring hebben beleefd.
I remember dying is dus geen verplichte kost, maar daarmee nog niet waardeloos.

Titus Rivas

Deze boekbespreking werd gepubliceerd in Terugkeer, 18(3), herfst 2007, blz. 27-28.

Contact: titusrivas@hotmail.com