Titel

Spiritueel omgaan met de dood - een recensi

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 8 January, 2007)

Samenvatting

Recensie van Titus Rivas van Spiritueel omgaan met de dood van Lorna St. Aubyn.


Tekst


SPIRITUEEL OMGAAN MET DE DOOD
Lorna St. Aubyn: Bewust sterven. Ankh Hermes, 1994.

Dit boek heeft duidelijk een New Age achtergrond en lijkt een beetje op spiritistische boeken uit de vorige eeuw en eerste helft van deze eeuw. Er staan dan ook zeer controversiële standpunten in, die echter wel plaatsthaar zijn binnen genoemde achtergrond. Zo pleit St. Aubyn ervoor een 'spirituele' aspecten van orgaantransplantatie in ogenschouw te nemen, en komt ze zelf tot de conclusie dat transplantaties tever ingrijpen in de geplande levensduur van reïncarnatie, en in de harmonie tussen grof- en fijnstoffelijkere lichamen en de ziel.
Ook stelt zij dat gevoelsuitbarstingen aan het sterfbed funest zouden zijn voor het losmakingsproces van de ziel. Terwijl veel anderen juist aanvoelen dat er gewoonlijk al veel te vormelijk met sterven en dood wordt omgegaan, en beide daardoor steeds verder dreigen te worden ontmenselijkt. Het is niet eenvoudig om in zulke gevallen esoterische leringen meer gewicht toe te kennen dan diepe, menselijke intuïties, tenzij men natuurlijk juist een algemene aanhanger is van zulke leringen. Zinniger lijkt het een onderscheid te maken tussen zinvolle (liefde, verdriet, ontroering) en zinloze (woede, wrok, wanhoop) moties, niet tussen 'ongeoorloofde' sterke gevoelsuitingen en 'verstandigere' ceremoniële rituelen.
Het boek zal met name aantrekkelijk zijn voor mensen die de uitgangspunten van de schrijfster delen, dal wil zeggen: mensen met een 'esoterisch' Wereldbeeld. Desondanks bevat het boek tenminste enkele gedichten die ook voor 'ongelovigen' interessant zijn. Zo stelt St. Aubyn dat we op basis van empirisch materiaal, zoals bijna doodervaringen, moeten beseffen dal er een leven na de dood is, en dit besef bepalend laten zijn in onze omgang met de dood. De dood wordt ten onrechte als een eindstation gezien, als de vernietiging van de persoonlijkheid, en als het ontkrachten van elke zin die het leven had. Er kunnen niet genoeg van dit soort boeken verschijnen, omdat ze in feite niets anders doen dan voortbouwen op wetenschappelijke resultaten, die in over het algemeen niet eens de aandacht krijgen die ze verdienen. Hopelijk prikkelen dit soort boeken daarom ook schrijvers met een ander wereldbeeld dan dat van Lorna St. Aubyn.

Titus Rivas

Contact: titusrivas@hotmail.com