Titel

Overzichtswerk over preëxistentie

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 26 November, 2006)

Samenvatting

Recensie van een zeer lijvig overzichtswerk over preëxistentie van Elizabeth M. en Neil J. Carman.


Tekst


Boekbespreking
Elizabeth M. Carman & Neil J. Carman: Cosmic Cradle: Souls Waiting in the Wings for Birth.
Fairfield: Sunstar Publishing. ISBN 1-887472-71-1.

Een tegenhanger van de bijna-doodervaring is de bewuste herinnering aan een spirituele preëxistentie die vooral bij jonge kinderen voor kan komen. Het echtpaar Carman heeft een zeer uitvoerig en rijk geïllustreerd overzicht van meer dan 700 pagina’s samengesteld over alles wat maar enigszins met het onderwerp te maken heeft. Er passeren de meest verschillende culturen en denkers de revue. Daarnaast komen er natuurlijk veel authentieke ervaringen rond een hiervoormaals in voor. Enkel het feit dat een concept bijna universeel is wil namelijk nog niet zeggen dat het ook op waarheid berust. Bijna alle volkeren geloofden bijvoorbeeld dat de zon om de aarde draait in plaats van andersom. Het boek combineert om die reden steeds persoonlijke ervaringen met oude overleveringen. Vaak lopen die ook in elkaar over, zoals bij verhalen van Australische Aboriginals over geesten die vanuit de Droomwereld contact zoeken met mogelijke ouders. Als een vader niet over zijn aanstaande kind droomt, zou zijn vrouw zelfs niet zwanger kunnen raken.
Ook tijdens BDE’s kunnen mensen indrukken krijgen van zielen die geboren willen worden en men herinnert hen er soms aan dat ze de taak op zich hebben genomen om dat mogelijk te maken. Dit komt overeen met zogeheten announcing dreams bij gevallen van kinderen die zich na hun geboorte een vorig leven herinneren.
Interessant vind ik verder een overzicht aan traditionele theorieën die moeten verklaren waarom de meesten van ons geen bewuste herinneringen meer hebben aan een preëxistentie. Op basis van hun literatuuronderzoek concluderen de Carmans net als bijvoorbeeld Pim van Lommel dat het menselijk bewustzijn en geheugen onafhankelijk van de hersenactiviteit kunnen bestaan.
Een voorbeeld van herinneringen aan een andere wereld betreft ene Katarina (blz 522-526). Ze wist als kind nog dat ze uit een wereld van zuiver licht kwam waar ze genoot van de vrijheid zonder de beperkingen van een fysiek lichaam. Op een goed moment besloot ze in die andere wereld om voor een bepaald leven en een specifiek gezin te kiezen. Een ander voorbeeld is dat van de tweejarige Alan (blz. 550-551). Toen zijn tante Lida stierf, vroeg hij aan zijn moeder wie haar ‘meegenomen’ had. Zijn moeder antwoordde dat het iemand was die zijn tante gekend had. ‘Alan’s gezicht begin te stralen. “Oh ik weet wel hoe dat is. Opa Clark bracht mij toen ik bij jou kwam. Hij zal me waarschijnlijk ook weer mee terugnemen als ik sterf.”’ Alan had in dit leven nooit kennisgemaakt met zijn Opa Clark, aangezien die al 10 jaar voor zijn geboorte was overleden.
Zoals voor alle boeken geldt, is ook dit werk natuurlijk niet helemaal perfect. Zo halen de schrijvers soms gevallen aan die weinig gewicht in de schaal lijken te leggen. Ook sluiten ze af met merkwaardige spirituele raadgevingen, waaronder met name het vermijden van “harde muziek, rap en rock roll” (blz. 663). Maar het is zeker te hopen dat het onderwerp van een spiritueel bestaan voorafgaand aan het aardse leven veel gewoner wordt door de bewonderenswaardige inspanningen van Elizabeth en Neil Carman.

Titus Rivas

Deze recensie werd eerder gepubliceerd in Terugkeer van Stichting Merkawah.

Contact: titusrivas@hotmail.com