Titel

Boekbespreking van Vragen rondom leven en dood van Robert Jan de Beurs

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 26 November, 2006)

Samenvatting

Boekbespreking van Vragen rondom Leven en dood van Robert Jan de Beurs door Titus Rivas voor het tijdschrift Terugkeer van Stichting Merkawah


Tekst

 
Robert Jan de Beurs. Vragen rondom leven en dood.
Eigen beheer, 2e druk, 2005. ISBN 908539-145-8.
Te bestellen via: beurs45@zonnet.nl

Het vergt moed om een boek in eigen beheer uit te geven, wanneer er te weinig belangstelling voor bestaat bij reguliere uitgevers. Je moet wel zeker van je zaak zijn, wil je die stap zetten. In het geval van het boek Vragen rondom leven en dood van Robert Jan de Beurs, lijkt mij zo’n zelfverzekerde houding alleen maar terecht. Vormgeving en opzet van het boek ogen zeer professioneel en ook de inhoud blijkt de toets der kritiek te kunnen doorstaan. Het boek is ook zeker toegankelijk genoeg voor de gemiddelde lezer. De Beurs wilde na 12 jaar zelfstudie een algemeen boek schrijven over alles wat te maken heeft met vraagstukken rond leven en dood en aanverwante onderwerpen, zoals een leven hierna, reïncarnatie, maar bijvoorbeeld ook rouwverwerking, omgang met de eigen sterfelijkheid en het begeleiden van kinderen in hun omgang met sterven en dood. Het zeer lijvige boek omvat ook nog een woorden- en namenlijst en een uitgebreid overzicht van de gebruikte bronnen. Deze grondige opzet maakt het boek vooral geschikt als oriënterend overzichtswerk en naslagwerk. Opvallend is de nadruk die de auteur legt op het bestaan van twee radicaal verschillende wereldbeelden: het materialistische reductionisme en wat hij de ‘metafysische’ (niet-materialistische) levensbeschouwing noemt, waar onder meer de esoterische stelsels een uiting van zijn.
Bij een boek van deze omvang is het bijna onvermijdelijk dat er een paar onnauwkeurigheden in sluipen. Zo vermeldt de auteur kritiekloos dat volgens de esoterische visie alle ‘etherische’ indrukken in het bloed (sic) worden opgeslagen. Ook zou een stervende op een gegeven moment buiten bewustzijn raken tijdens de ‘levensschouw’ en pas later weer wakker worden in de ‘astrale’ wereld (blz. 81). Volgens mij zijn er duidelijke aanwijzingen tegen deze voorstelling van zaken, namelijk bij BDE’s waarin het bewustzijn juist niet onderbroken wordt en er meteen al beelden van een andere wereld kunnen worden waargenomen. Ook zou het ‘mentale lichaam’ pas zelfstandig gaan werken rond het 21e jaar, terwijl talloze jongere scholieren toch bepaald iets anders doen vermoeden (blz. 85). Al met al komt juist de weergave van esoterische overleveringen (in tegenstelling tot die van het materialistische wereldbeeld) af en toe wat te onkritisch over, wat mogelijk samenhangt met de overtuiging van De Beurs dat esoterische kennis verkregen zou zijn door helderzienden zoals Rudolf Steiner.
Ook stelt hij het Theravada-boeddhisme tegenover het Mahayana-boeddhisme alsof hij wil impliceren dat alleen de eerste school een impersonalistische (anatta-)leer aanhangt, terwijl die in werkelijkheid bijna algemeen wordt verkondigd door boeddhisten (blz. 122-123).
Maar in de meeste gevallen geeft Robert Jan de Beurs een nuchter, behoorlijk uitputtend overzicht van alle gebieden die hij in zijn boek bijeen heeft gebracht. Hij blijkt bijvoorbeeld goed op de hoogte van allerlei discussies en ontwikkelingen binnen de parapsychologie en zegt daar over het algemeen zinnige dingen over. Aan bijna-doodervaringen besteedt hij een heel hoofdstuk (Hoofdstuk 13) en zegt daarin onder meer: “Het accepteren van het idee dat mensen bewuste ervaringen kunnen hebben terwijl hun biologische lichaam ergens bewusteloos in een bed ligt, is natuurlijk de doodssteek voor het materialistische wereldbeeld.” (blz. 348). Op deze basis en op grond van het bewijsmateriaal voor reïncarnatie in de vorm van gevallen van jonge kinderen, en voor communicatie met overledenen, stelt De Beurs terecht dat het tijd is voor een ander wereldbeeld. Een nieuwe visie is van groot belang voor hoe we in het leven staan en omgaan met de dood.

Deze boekbespreking werd gepubliceerd in Terugkeer.

Titus Rivas

Contact: titusrivas@hotmail.com