Titel

Nawoord van Geesten met of zonder lichaam

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 15 November, 2006)

Samenvatting

Nawoord van het boek 'Geesten met of zonder lichaam' van drs. Titus Rivas.


Tekst

Nawoord
Personalistisch dualisme is een volledig rationeel en in die zin ook 'nuchter' alternatief voor het materialisme en epifenomenalisme. Er zijn mij geen goede (alleen maar een heleboel ondeugdelijke) argumenten bekend tegen het personalistisch dualisme. Daarbij hoeft een hedendaags neocartesiaans dualisme geen van de tekortkomingen te vertonen van het traditionele cartesiaanse dualisme. Personalistisch dualisme leidt bovendien tot een veel zinvoller en aantrekkelijker wereldbeeld dan het materialisme en epifenomenalisme ons kunnen bieden. Ook kan een neocartesiaans personalistisch dualisme veel betekenen voor een realistischere theorievorming in diverse gevestigde wetenschappen en voor de wetenschappelijke acceptatie van de parapsychologie. De wetenschap wordt in alle opzichten verrijkt als men een dualistische ontologie aanvaardt zonder dat dit hoeft te leiden tot de zo gevreesde chaotische of irrationele theorievorming.

Er is volgens mij dan ook niets ten gunste van een afwijzing van neocartesiaans personalistisch dualisme te zeggen. Het is te hopen dat veel intellectuelen dit spoedig inzien en niet langer kritiekloos meegaan in het wereldbeeld van materialistische en epifenomenalistische autoriteiten. Juist wat betreft het rationele gehalte van hun theorie├źn slaan deze namelijk ongetwijfeld de plank mis.

- Inhoudsopgave

- Filosofische woordenlijst