Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 9 over Contact met overledenen

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 4 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij Hoofdstuk 9 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over parapsychologisch onderzoek naar contact met overledenen.


Tekst

 

Lexicon bij Contact met overledenen

Aanroepen: pogingen doen om een overledene of hogere entiteit ertoe te bewegen zich te manifesteren.

Aanzitter: deelnemer aan een spiritistische séance.

Afrit: volgens Annekatrin Puhle Arabisch woord voor de geest van een overledene die zich wil wreken op de dader.

Ahoros: volgens Annekatrin Puhle Grieks begrip voor iemand die voortijdig overleden is en gemanipuleerd kan worden voor aardse doeleinden.

Aksakof, Alexander: vroeg Russisch onderzoeker van spiritistische verschijnselen. Verzon de term animisme.

Altea, Rosemary: bekend hedendaags Amerikaans medium en schrijfster.

Ambrosius, Professor: populair parapsychologisch stripfiguur van Gideon Brugman en Lodewijk Hartog van Banda. Ging veelvuldig op spokenjacht.

Amityville: plaats waarin een geval van spectaculaire spookverschijnselen zou hebben plaatsgevonden. Bleek te berusten op bedrog.

ARE: Association for Research and Enlightenment van Edgar Cayce.

Arigo, Zé: Braziliaans medium dat samengewerkt zou hebben met overleden arts (dr. Fritz) ten behoeve van zogeheten paranormale chirurgie (psychic surgery).

Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Ovnilógicas: Spaanse parapsychologische en ufologische vereniging gevestigd te Valencia. Houdt zich de laatste jaren bezig met instrumentele transcommunicatie.

Automatisch schrijven: proces waarbij degene die schrijft doorgaans het gevoel heeft dat zijn hand onder invloed is gekomen van iemand anders. Komt ook onbewust voor, dat wil zeggen terwijl de schrijver met andere dingen bezig is.

Automatisch spreken: het spreken van (of via) een medium onder trance.

Automatisch tekenen, schilderen, boetseren, etc.: variaties op automatisch schrijven.

Automatismen: handelingen of indrukken die buiten de bewuste wil van de betrokkene tot stand komen. Onder te verdelen in motorische automatismen en sensorische automatismen in de vorm van psychogene hallucinaties.

Automatist(e): iemand bij wie zich automatismen voordoen.

Bailey, Charles: Australisch apport medium.

Bandstemmen: vorm van instrumentele transcommunicatie waarbij men er in geslaagd zou zijn de stemmen van overledenen op de band op te nemen. Bijna altijd verklaarbaar door onbewuste psychokinese van de onderzoekers zelf. In Nederland onder meer bekend geworden door werk van Leon Stam, Branton de Geus en IJsbrand Rogge. Internationaal vooral door publicaties van Friedrich Jürgenson en Konstantin Raudive.

Bealing bell cases: poltergeistgevallen waarbij de bellen in huis voortdurend luiden zonder naspeurbare oorzaak.

Bennett, Sir Ernest: Brits onderzoeker van verschijningen en spookhuizen.

Bird, J. Malcolm: onderzoeker van Margery.

Bobby Newlove, geval: geval van proxy-sitting met Gladys Osborne Leonard waarbij Rev. Drayton Thomas correcte informatie kreeg over de hem volledig onbekende overledene Bobby Newlove zonder dat er iemand aanwezig was die deze informatie van tevoren bezat. Geval waarin telepathie met de aanzitters uitgesloten is als verklaring.

Boekenproeven: experimenten waarbij tijdens een seance een bepaald boek in een boekenkast wordt aangewezen waarin een passage zou voorkomen die een boodschap van een overledene zou bevatten. Het Engelse medium Gladys Osborne Leonard was bekend vanwege haar deelname aan boekenproeven. Bevredigend verklaarbaar door ESP van het medium zelf.

Book tests: zie boekenproeven.

Bloemenséance: een séance waarbij men bloemen meeneemt en bij elkaar in een zaal worden geplaatst. Een medium zou doorkrijgen van gene zijde van welke aanzitters de bloemen afkomstig zijn. Voor zover paranormaal, verklaarbaar door ESP.

Bonavida, Alfredo: Spaans fysicus aan de Polytechnische Universiteit van Barcelona die onderzoek deed naar bandstemmen. Aanhanger van een animistische theorie voor dit fenomeen.

Borley Rectory: Engelse sacristie waar het zou hebben gespookt. Berucht vanwege het bedrog van onderzoeker Harry Price tijdens studies van dit geval. Er schijnen aanvankelijk reële poltergeistverschijnselen te hebben plaatsgevonden.

Bozzano, Ernesto: zeer veelzijdige, Italiaanse parapsychologische auteur (1862-1943) over spiritistische verschijnselen. Had oorspronkelijk een skeptische achtergrond, maar werd een voorvechter van de spiritistische hypothese tegen het animisme.

Brazilian Medical Spiritist Association: spiritistisch georiënteerde Braziliaanse vereniging gericht op de integratie van paranormaal genezen en spiritische séances binnen de geneeskunde.

Brown, Rosemary: Engelse huisvrouw die composities van overleden klassieke componisten zou hebben doorgekregen. Hoewel de composities enigszins lijken op die van de componisten in kwestie, zijn ze van beduidend lagere kwaliteit.

C., Eva: zie Carrière, Eva.

Caodaïsme: religieuze spiritistische stroming in Vietnam, in 1926 opgericht door Ngo Minh Chieu.

Carlos hoax: geval van een pseudo-entiteit bij channeling genaamd Carlos. Opzettelijk gecreëerd door de skeptische artiest José Alvarez tijdens een tour in1988 door Australië. Carlos bleek hoewel hij volledig fictief was, alras het middelpunt van een cultus te worden.

Carr, Bernard: Britse kosmoloog die paranormale verschijnselen onderverdeeld in gevallen van bedrog, mogelijk puur subjectieve verschijnselen (waar hij bewijsmateriaal voor een leven na de dood onder rekent) en reële interacties met de fysieke wereld.

Carrière, Eva: pseudoniem van Marthe Béraud. Medium bij wie onder meer herhaaldelijk materialisaties zouden zijn opgetreden die schijnbaar voortkwamen uit ectoplasma. Onder meer bestudeerd door Charles Richet, Von Schrenk-Notzing en Geley. Bij onderzoek van de Britse SPR zou ze gepoogd hebben bedrog te plegen. Foto’s van haar materialisaties zouden volgens sommigen ook op bedrog berusten, namelijk van de betrokken onderzoekers, met name Von Schrenk-Notzing. Voorstanders menen echter dat de experimenten betrouwbaar en onder uitstekende condities plaatsvonden.

Channeling/channelen: vorm van mediumschap waarbij hoogstaande overledenen of hogere wezens door zouden komen met de bedoeling levenden te onderrichten. Er bestaan niet of nauwelijks aanwijzingen dat channeling op meer zou berusten dsieke wereld.

Carrière, Eva: pseudoniem van Marthe Béraud. Medium bij wie onder meer herhaaldelijk materialisaties zouden zijn opgetreden die schijnbaar voortkwamen uit ectoplasma. Onder meer bestudeerd door Charles Richet, Von Schrenk-Notzing en Geley. Bij onderzoek van de Britse SPR zou ze gepoogd hebben bedrog te plegen. Foto’s van haar materialisaties zouden volgens sommigen ook op bedrog berusten, namelijk van de betrokken onderzoekers, met name Von Schrenk-Notzing. Voorstanders menen echter dat de experimenten betrouwbaar en onder uitstekende condities plaatsvonden.

Channeling/channelen: vorm van mediumschap waarbij hoogstaande overledenen of hogere wezens door zouden komen met de bedoeling levenden te onderrichten. Er bestaan niet of nauwelijks aanwijzingen dat channeling op meer zou berusten dan onbewuste processen van de mediums (of ‘channels’) zelf.

Communicatoren: doorkomende overledenen bij spiritistische seances.

Controle, spiritistische: geleidegeest die als bemiddelaar tussen aanzitters en communicatoren zou werken. Bijna altijd te beschouwen als secundaire fantasie-persoonlijkheid van het medium zelf.

Controle-geest: zie spiritistische controle.

Cook, Florence: zeer controversieel fysisch materialisatie medium bestudeerd door Sir William Crookes. Materialiseerde onder andere een piratendochter genaamd Katie King die als twee druppels water op haar leek.

Cornell, Tony: Brits expert aangesloten bij de SPR in onder meer spookverschijnselen.

Crookes, Sir William: vooraanstaand Brits natuurkundige, bekend om zijn onderzoeken naar spiritistische verschijnselen.

Cross-correspondences: Engels voor kruiscorrespondenties.

Cummins, Geraldine: Brits auteur en medium dat werkte met automatisch schrift. Zou twee hele boeken aan materiaal hebben doorgekregen van de overleden F.W.H. Myers.

Currie, Ian: auteur over onderzoek naar leven na de dood.

Cijfer(code)test: code die alleen bekend was aan een overledene en door zou moeten komen bij een medium.

Davenport, gebroeders: controversiële mediums die vaak beschuldigd zijn van bedrog door middel van buikspreken.

Direct schrift: het uit het niets verschijnen van geschreven teksten

Directe stem (Direct Voice Phenomenon): het klinken van een stem waarbij mogelijk fijnstoffelijke stembanden zouden worden gematerialiseerd.

Dolende geesten: zielen van overledenen die na hun dood geen rust kunnen vinden en daarom blijven ‘hangen’ op bepaalde plaatsen, zoals huizen of kastelen.

Drayton Thomas, Charles: Britse dominee die proxy-sitting met het medium Gladys Osborne Leonard hield.

Drop-in communicators: Engels voor toevallige aanwippers die zich kunnen manifesteren bij seances. Zijn bij geen van de aanwezigen bekend en zijn niet opgeroepen door die aanwezigen.

DuBois, Allison: hedendaags Amerikaans medium, onderzocht en ondersteund door Gary E. Schwartz, met wie ze later overigens een conflict kreeg, maar zonder dat hij bestreed dat ze begaafd was. Schreef een autobiografie, die als inspiratiebron diende voor de serie Medium.

Eglinton, William: bekend medium uit de 19e eeuw.

Electronic Voice Phenomenon: vorm van instrumentale transcommunicatie waarbij stemmen door zouden komen via elektronische apparaten. Vaak afgekort als EVP.

EVP: afkorting van Electronic Voice Phenomenon.

Findley, Arthur: bekend spiritistisch medium. Er is een Arthur Findley College naar hem vernoemd, waaraan mensen zich kunnen leren bekwamen in het mediumschap.

Flint, Lesly: Brits medium bekend om zijn seances met Directe Stemmen.

Ford, Arthur: bekend Amerikaans geestelijke en spiritistisch medium (1879-1971).

Fremery, H.N. de: kritische Nederlandse spiritist die oog had voor mogelijke animistische verklaringen van bepaalde verschijnselen.

Fritz, Dr.: overleden chirurg die zou zijn doorgekomen bij Zé Arigo maar ook bij andere mediums.

Garrett, Eileen J.: zeer bekend en gewaardeerd van oorsprong Iers spiritistisch medium (1893-1970). Nam actief deel aan parapsychologisch onderzoek en had een kritische inslag.

Geestenfoto’s: zie geestfotografie.

Geestfotografie: fotografie van geestverschijningen of gematerialiseerde overledenen. Berust voor het grootste deel op boerenbedrog.

Geestportret: goed gelijkend portret van een overledene door een medium dat de overledene nooit gezien zou hebben.

Geestverschijningen: verschijningen van overledenen.

Geleidegeest: zie spiritistische controle.

Gewichtsveranderingen: aanzienlijke veranderingen in gewicht die bij sommige mediums na een séance waargenomen zouden zijn.

Ghostbuster: spokenjager. Term die bekend is geworden door de komische griezelfilm Ghostbusters uit 1984. Grappig genoeg wordt de benaming soms gebruikt als geuzenaam door parapsychologische onderzoekers van spookverschijnselen.

Gids: ander woord voor geleidegeest.

Glaasje draaien: nog steeds populair, maar zeer onverantwoord tijdverdrijf, met name onder jongeren, waarbij men geesten tracht op te roepen. Kan leiden tot nare psychologische problemen.

Gregory, Anita: Brits onderzoekster die een lans breekt voor resultaten van oudere onderzoekingen naar mediumschap.

Haar afknippen: merkwaardig spookverschijnsel in China waarbij een onzichtbare geest levenden het haar zou afknippen.

Hantise: Frans voor spookhuis.

Harmonia: bekende Nederlandse spiritualistische vereniging.

Harsch-Fischbach, Jules en Maggie: controversieel geval uit de jaren ’90 van instrumentele communicatie waarbij betrokkenen boodschappen door zouden hebben gekregen via hun pc en fax.

Hart, Hornell: Amerikaanse socioloog verbonden aan Duke University die onderzoek deed naar verschijningen en uittredingen.

Haunting: Engels voor spookhuis

Home, Daniel Dunglas: Schots medium (1833-1886). Zijn achternaam wordt uitgesproken als Joem of Chjoem. Misschien wel het beroemdste fysisch medium aller tijden. Hield meer dan 1500 seances. Onderzocht door allerlei parapsychologen en nooit betrapt op bedrog. Zorab schreef een standaardwerk over dit medium.

Hugo, Victor: bekend Frans literator (1802-1885), wiens werk Les Misérables bijvoorbeeld nog steeds zeer geliefd is in de vorm van een musical. Was nauw betrokken bij de opkomst van het spiritisme.

Hyslop, James: vooraanstaand psychical researcher (1854-1920) die een aantal zeer grondige experimenten uitvoerde. Schreef onder meer The Borderland of Psychical Research. Zou (in zijn afwezigheid) een bericht hebben doorgekregen van de overleden William James via een hem totaal onbekend Iers echtpaar. William James herinnerde hem aan een rode pyjama die Hyslop verloren was in Parijs en waar hij Hyslop om geplaagd had.

Identiteitsbewijzen: bewijzen voor de identiteit van een persoonlijkheid die zich als overledene aandient.

In alle eenzaamheid geschreven brieven: verouderde term voor brieven die van overledenen afkomstig zouden zijn.

Indridason, Indridi: IJslands fysiek medium (1883-1912). Recentelijk aan de vergetelheid ontrukt door Gissurarson en Haraldsson.

Infrarode kijker: apparaat waarmee men mediums kan controleren op eventueel bedrog tijdens seances die in het duister worden gehouden.

Inkarnationsmedium: Duitse term voor een medium dat volledig wordt overgenomen door een overledene.

Instrumentele transcommunicatie: vorm van spiritisme die werkt met elektrische en elektronische apparaten, zoals bandrecorders, videorecorders en computers.

Jürgenson, Friedrich: bekende schrijver en onderzoeker naar bandstemmen.

Kabinet: Een afgesloten ruimte waarin sommige mediums plaatsnemen tijdens seances of van waaruit fysische verschijnselen worden voortgebracht.

Klopgeluiden: geluiden die afkomstig zouden zijn van overledenen.

Kluski, Franek: fysisch medium, pseudoniem van Teofil Modrzejewski (1873-1943). Werd onder meer onderzocht bij het Institut Métapsychique door Richet, A. de Gramont en Geley. Zou onder bevredigende condities fysische fenomenen hebben geproduceerd. Zou lichaamsdelen, zoals handen, hebben gematerialiseerd waar men afgietsels van heeft gemaakt, die nog steeds bewaard worden.

Koude luchtstromen: meestal subjectieve sensaties tijdens bepaalde seances, maar soms ook objectief waarneembaar met behulp van een thermometer.

Krantentest: ingewikkelde variatie op boekentests waarbij een overledene een krantenartikel en passage in een toekomstige krant voorspelt die overeen zou komen met persoonlijke herinneringen van die overledene zelf. Animistisch verklaarbaar door precognitie van het betrokken medium.

Kruis-en-bord: kruis bestaande uit twee houtenlatjes die in kruisvorm aan elkaar zijn bevestigd. Op het kruispunt van de latjes wordt een stift aangebracht. De deelnemers aan de séance (maximaal vier) grijpen ieder een uiteinde van een van de latjes vast en houden het kruis boven een kartonnen bord, waarop de letters van het alfabet zijn afgedrukt. Door middel van motorische automatismen beweegt het kruis zich over het bord, waarbij de stift letters aanwijst en zodoende woorden en zinnen vormt.

Kruiscorrespondenties: Nederlands voor Cross-Correspondences. Tijdens de jaren 1910 viel het onderzoekers op dat verschillende Engelse en Amerikaanse mediums via automatisch schrift manuscripten produceerden die inhoudelijk zinloos leken. Toen men de manuscripten van deze mediums met elkaar in verband gebracht, bleken ze elkaars complementen te zijn. Het lijkt alsof er een centrale bron is van deze boodschappen in de vorm van een overledene die boodschappen als stukjes van een puzzel over de afzonderlijke mediums, zonder dat ze dat zelf doorhebben, verdeelt. De beroemdste kruiscorrespondenties lijken qua stijl, thematiek en handtekening afkomstig van de overleden parapsycholoog F.W.H. Myers.

Lamont, Corliss: skepticus die het boek The Illusion of Immortality schreef waarin hij doorslaggevende argumenten tegen de survival hypothese zou hebben geleverd. Slecht op de hoogte van de empirische en analytische argumenten op dit gebied.

Laverman, Anita: Nederlands onderzoekster van instrumentele transcommunicatie.

Leischrift: vorm van direct schrift, geproduceerd op twee op elkaar gebonden leien, waar een stukje griffel tussen wordt gelegd. Zeer onbetrouwbare onderzoeksmethode, waar veel bedrog mee is gepleegd.

Leonard, Gladys Osborne: vooraanstaand Engels medium (1882-1968). Was betrokken bij boekentests, proxy sittings en kruiscorrespondenties.

Leslie Flint Educational Trust: organisatie gericht op het beheer en de verbreiding van het werk van het Britse medium Leslie Flint.

Lichtverschijnsel: paranormale lichten die bij veel seances zouden worden waargenomen.

Lillith group: Canadese groep die de resultaten van het experiment rond de denkbeeldige geest Philip trachtte te repliceren. Dit zou onder meer autentieke levitaties en paranormale bandstemmen hebben opgeleverd.

Lodge, Sir Oliver: Brits natuurkundige en psychical researcher (1851-1940). Aanhanger van de spiritistische hypothese.

Luchtschepen: verschijningen van schepen aan de hemel.

Mackenzie, Andrew: onderzoeker en auteur over verschijningen en spookhuizen.

Máñez, Francisco: Spaanse onderzoeker van instrumentele transcommunicatie die hier een animistische, psychokinetische hypothese van voorstaat.

Margery: pseudoniem van Mina Crandon (1888-1941), Canadees medium. Zou bedrog hebben gepleegd.

Marryat, Florence: Engelse actrice en schrijfster (1838-1899). Schreef enkele boeken over het spiritisme, maar bekeerde zich aan het eind van haar leven tot het katholicisme.

Masters: theosofische term voor hogere wezens die doorkomen bij channeling.

Medium: a) spiritistische ‘middelaar’ tussen de werelden van de levenden en de doden b) (vooral in de Amerikaanse literatuur) paragnost. Meervoud: mediums (niet media).


Mediumschap: spiritistische middeling tussen de werelden van de levenden en de doden.

Michel, Anneliese: Duits meisje dat bezeten zou zijn door duivels. Overleed aan de gevolgen van haar bezetenheid.

Mirabelli, Carlos (Carmine): indrukwekkend Braziliaans fysisch medium (1889-1951).

Montgomery, Ruth: Amerikaanse journaliste, schrijfster en medium dat werkte met automatisch schrift.

Moreman, Christopher M.: onderzoeker uit Quebec die getracht heeft kunstmatige kruiscorrespondenties te produceren op basis van louter toeval. Zou naar eigen zeggen hebben aangetoond dat toeval toch nog de juiste verklaring zou kunnen zijn voor opmerkelijke overeenkomsten tussen afzonderlijke communicaties bij de echte cross correspondences.

Moses, Rev. William Stainton: Engels fysisch medium (1832-1892), wiens gaven even indrukwekkend zouden zijn geweest als die van Home.

Motivatiepsychologische kritiek op animisme: kritiek van survival onderzoekers zoals Ian Stevenson en Titus Rivas op algemene toepassing van de animistische theorie. Zij stellen dat er altijd een motief moet zijn om paranormale informatie via ESP te verzamelen of zich daarmee te identificeren, wil de animistische hypothese als aannemelijk worden beschouwd. Animisten beschouwen paranormale gevallen vaak te eenzijdig als alleen in cognitieve zin paranormaal en vergeten motivationele en emotionele aspecten.

Mueller, dr.: overleden arts die meermalen doorgekomen zou zijn via instrumentele transcommunicatie, onder andere via de Spiricom van George W. Meek.

Necromantie: het dwingen van geesten en demonen om zich aan levenden te vertonen en de wensen van levenden te vervullen. In feite vorm van zwarte magie.

Nichol, Agnes: spiritistisch medium, later bekend als Mrs. Samuel Guppy.

Onderwereld: mythologische term voor het hiernamaals.

Oosterse spookverhalen: traditionele verhalen over spoken in onder meer Japan en China.

Ouija-bord: klein, driehoekig tafeltjes dat op wieltjes of rollers onder de hand van het medium dat zich over een gepolijst oppervlak (bijvoorbeeld van een tafel) of een stuk karton beweegt, waarop de letters van het alfabet zijn gelegd of aangebracht. Het bord wijst bepaalde letters aan waarmee woorden en zinnen kunnen worden gevormd. Waarschijnlijk afgeleid van de woorden oui (Frans voor ja) en ja (Duits).

Pal(l)adino, Eusapia: Italiaans fysisch medium (1854-1918). Had de vervelende gewoonte verschijnselen na te bootsen door bedrog. Zou desondanks ook indrukwekkende echte fysische verschijnselen hebben vertoond.

Patience Worth: geval van Pearl Curran, die een enorm aantal boodschappen doorkreeg van een 17e eeuwse Engelse geest, waaronder bellettrie.

Pepper, John Henry: 19e eeuwse Britse scheikundige die een truc ontwikkelde waarbij een spookverschijning leek te worden geproduceerd, die bekend staat als Pepper’s Ghost.

Philip, A ghost named: pseudo-communicator gecreëerd door een parapsychologische studiegroep in Toronto.

Phone calls from the dead: telefoontjes van overledenen. Er bestaat werkelijk bewijsmateriaal voor dit verschijnsel, onder meer verzameld door D. Scott Rogo en Raymond Bayless.

Pike, James: Anglicaanse bisschop (1913-1969) die via mediums boodschappen van zijn zoon door zou hebben gekregen.

Piper, Leonore E.: één van de beroemdste Amerikaanse spiritistische mediums (1857-1950). Werkte nauw samen met parapsychologen. Veel van haar materiaal zou paranormaal zijn geweest.

Planchette: een hartvormig of ovaal ter grootte van een mannenhand met drie steunpunten. Twee daarvan zijn in alle richtingen beweegbare rolletjes, het derde is een potlood. De proefpersoon legt de hand op het blad, waarna de planchette door middel van motorische automatismen zich in beweging kan zetten. Op een groot vel blanco papier geplaatst, kan de planchette schrijven en soms zelfs hele tekeningen maken.

Plejaden: sterrenstelsel, waar volgens sommigen gechannelde boodschappen vandaan komen.

Praagh, James van: beroemd hedendaags Amerikaans mentaal medium. Schrijver en bezoeker van tv-programma’s, waaronder Larry King Live (CNN).

Price, Harry: bekende psychical researcher, onder meer van spookverschijnselen (1881-1948). Raakte in opspraak vanwege eigen bedrog.

Proxy-sittings: seances waarbij de levende die in contact wil treden met geliefde overledenen zelf niet aanwezig is, om zo de normale techniek van ‘vissen’ en telepathisch contact tussen medium en de persoon in kwestie zoveel mogelijk uit te sluiten. Iemand anders vertegenwoordigt de persoon dus, liefst iemand die hem niet of nauwelijks kent en bijna niets van hem afweet. Dit zou in bepaalde gevallen zeer interessante resultaten hebben opgeleverd.

Psychoanalytisch mediumonderzoek: vorm van psychologisch onderzoek waarbij de persoonlijkheden (en fysiologische reacties die daarmee gepaard gaan) die door zouden komen bij séances worden vergeleken met de persoonlijkheid van het medium zelf. Hieruit zijn geen doorslaggevende verschillen komen rollen.

Psychomanteum: methode waarbij men via een soort concentratietechnieken (vergelijkbaar met kristalzien) in contact tracht te treden met overledenen. Ontwikkeld door Raymond Moody.

Raudive, Konstantin: bekend Lets onderzoeker van bandstemmen (1909-1974).

Regurgitatie-hypothese: bedrogshypothese over de creatie van ectoplasma en materialisaties tijdens seances van fysische mediums. Sommige van hen zouden ingeslikte voorwerpen door de slokdarm omhoog werken en vervolgens uit de mond opgeven. Ook: ruminatie-hypothese.

Ruminatie-hypothese: synoniem voor regurgitatie-hypothese.

Roll, Michael: hedendaags survival onderzoeker.

Roll, William: survival onderzoeker van onder meer poltergeistverschijnselen. Ontwikkelde impersonalistische survival-hypothese.

Rulof, Jozef: Nederlands schrijver en medium dat in opspraak raakte door al dan niet vermeend racistische uitlatingen.

Sanderson, Alan: hedendaags psychiater en onderzoeker van survival.

Scheinglieder: Duits voor ekphorieën.

Schneider, Rudi: Oostenrijks fysisch medium onder meer onderzocht door Von Schrenk-Notzing en Osty. Verzocht zelf om strenge controlemaatregelen tijdens zijn séances. Werd door Harry Price (zelf ontmaskerd als bedrieger in het onderzoek van het Borley Rectory-geval) beschuldigd van bedrog. Deze hypothese is echter zeer onwaarschijnlijk tenzij men de onderzoekers zelf als onderdeel van een complot zou willen zien. Broer van Willi Schneider.

Schneider, Willi: Oostenrijks fysisch medium, broer van Rudi Schneider onder meer onderzocht door Von Schrenk-Notzing. Zijn gaven zouden uiteindelijk overgedragen zijn op Rudi.

Schreiber, Klaus: Duitse onderzoeker naar instrumentele transcommunicatie.

Schrenk-Notzing, Baron Albert von: arts en onderzoeker van fysische mediums (1862-1929).

Schucman, Helen: bekend Amerikaans channeling medium van A Course in Miracles.

Schwartz, Gary E.R.: Amerikaanse psycholoog en psychiater, met name bekend om zijn moderne experimenten met mediums, zoals beschreven in zijn boek The Afterlife Experiments.

Scole Experiment: hedendaags experiment met fysisch mediumschap door de zogeheten Scole Group.

Séance: spiritistische bijeenkomst of zitting met de opzet in contact te treden met overledenen. Term afgeleid uit het Frans.

Senkowski, Ernst: Duitse onderzoeker en auteur over instrumentele transcommunicatie.

Sixth Sense, The: parapsychologische thriller uit 1999 over een negenjarige jongen genaamd Cole Sear (gespeeld door Haley Joel Osment) die geesten ziet. Met Bruce Willis als een aanvankelijk skeptische kinderpsycholoog die uiteindelijk toch de realiteit van de ervaringen van Cole onder ogen ziet.

Spiricom: apparaat ontwikkeld door een team van George W. Meek voor een vorm van instrumentele transcommunicatie met overledenen.

Spirit child: kind dat volgens spiritisten na zijn dood verder groeit in het hiernamaals tot het volwassen is geworden.

Spiritisme: a) oorspronkelijk alleen vorm van Frans spiritisme, gebaseerd op de geschriften van Allan Kardec, b) later elke beweging die via mediums in contact tracht te treden met overledenen, c) het hanteren van een spiritistische hypothese in de parapsychologie, d) (het aanhangen van) een religie gebaseerd op de spiritistische geschriften.

Het spiritisme vormde een aanleiding tot de oprichting van de eerste parapsychologische verenigingen.

Spiritualism: Angelsaksische vorm van spiritisme, die aanvankelijk niet in reïncarnatie geloofde. Rond 1848 ontstaan naar aanleiding van de verhalen rond de Fox Sisters.

SpiritWritings.Com: online databank van geschriften geproduceerd door (of via) spiritistische en channeling mediums.

Spokerij: verouderde term voor spookverschijnselen.

Spook: verschijning of aanwezigheid van een overledene.

Spookhuis: een huis waarin plaatsgebonden poltergeistverschijnselen plaats hebben gevonden.

Spooklifters: lifters die lijken op normale mensen maar plotseling uit de auto verdwenen blijken te zijn in de buurt van de plaats waar ze zijn overleden. Grotendeels folklore, maar mogelijk voor een deel ook op waarheid berustend.

Spookverschijnselen: Nederlandse term voor zowel plaatsgebonden als persoonsgebonden poltergeistverschijnselen.

Sprachenwunder: Duits woord voor xenoglossie.

Spreken in tongen: het spreken van talen die men in dit leven nooit geleerd heeft. Kan zowel duiden op xenoglossie als op glossolalie.

Spuk: Duits voor spookverschijnselen.

Stella C.: alias van Stella Deacon, Engelse verpleegkundige en fysisch medium.

Stilstaande klokken: verschijnsel waarbij klokken blijven stilstaan op het moment waarop iemand overleden zou zijn.

Stokes, Doris: hedendaags mentaal medium en schrijfster.

Summerland: spiritistische benaming voor een (positief) hiernamaals.

Survival Research Institute of Canada: Canadees instituut gericht op het uitvoeren en bevorderen van survival onderzoek.

Telesomatische manifestatie: materialisatie, term van Aksakof.

The Others: verfrissend originele speelfilm uit 2002 met onder meer Nicole Kidman over een plaatsgebonden poltergeist, bekeken vanuit het perspectief van de overledenen zelf.

Theta-fenomeen: term voor overleven na de dood.

Trancemediumschap: vorm van spiritisme waarbij het medium in trance gaat.

Transfiguratie: verandering van het uiterlijk, met name het gezicht, van een trancemedium. Zou samenhangen met kenmerken van overledenen die zich via het medium manifesteren.

Trompetmedium: medium bij seances met directe stem.

Tucker, Jim: Amerikaanse kindpsychiater verbonden aan de University of Virginia. Onder meer betrokken bij onderzoek naar kinderen met herinneringen aan vorige levens.

Verral, Helen: mentaal medium betrokken bij kruiscorrespondenties.

Verschijning: a) paranormale pseudo-hallucinaties of waarnemingen van een objectief fijnstoffelijk verschijnsel corresponderend met de aanwezigheid van een overledene, b) waarneming van de gestalte van een religieus of bovennatuurlijk wezen, zoals de Heilige Maagd Maria, de duivel of een aartsengel.

Vliegende Hollander: mythisch verhaal over ronddolende geest van Hollandse kapitein. Berust geheel op fantasie.

Vos: manifestatievorm van geesten volgens Japanse folklore.

Webster, Ken: hedendaags onderzoeker van instrumentele transcommunicatie.

Woordassociatie-test: test bij het onderzoek naar trance-mediums om na te gaan in hoeverre de manifesterende persoonlijkheid al dan niet onafhankelijk zijn

van het medium zelf. Berust op de naïeve aanname dat de woordassociaties van de persoonlijkheden verschillen van die van bewuste het medium wijzen op een externe erkomst van deze persoonlijkheid. Miskent het bestaan van dissociatie.

Xavier, Chico: Braziliaans mentaal medium (1910-2002). Zou in staat zijn geweest tot begrijpelijk automatisch schrift in allerlei talen die hij niet beheerste.

Zammit, Victor: assertieve Australische jurist in ruste van Maltese afkomst. Schrijver van een boek over survival onderzoek en webmaster van een geruchtmakende website over dit onderwerp. Daagt skeptici uit om het bewijsmateriaal voor survival te weerleggen.

Zittingen bij volmacht: Nederlandse term voor proxy-sittings.

Zombies: willoze slaven volgens het Voodoo-geloof. Het zou gaan om weer tot leven gewekte lijken van overledenen die onderworpen zijn aan magie of hekserij.

Zungenwunder: Duitse term voor xenoglossie.

  

 


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).