Titel

De bijnadoodervaring van Therese Svensson

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 6 November, 2006)

Samenvatting

Therese Svensson herkende een foto van een overledene. die ze tijdens haar bijnadoodervaring had gezien.


Tekst


De bijnadoodervaring van Therese Svensson

In het boek Lexikon der Geister van Dr. Annekatrin Puhle komt een beschrijving voor van een bijnadoodervaring van de toen 22-jarige Zweedse aankomende verpleegster Therese Svensson. Deze vrouw werd eind mei 2004 naar een kliniek in Mölndal (Göteborg) gebracht, omdat ze door drugsgebruik een hartstilstand had gekregen (Puhle, blz. 241-242, vrije vertaling):

“Een onbekende man van middelbare leeftijd gaat op de rand van haar bed zitten, wat haar eerst erg irriteert. Ze scheldt hem uit, maar hij stelt zich voor als haar opa, als de grootvader van moeders kant, die al dood was, toen zij geboren werd, en van wie ze nooit een foto onder ogen had gekregen. Deze opa vormde tijdens haar leven een taboeonderwerp. Haar moeder en oma werden altijd verdrietig als hij ter sprake kwam. Deze opa vertelt Therese nu dan dat het nog geen tijd is om dood te gaan. Ze moet nog langer hier op aarde blijven, iets wat overigens volkomen overeenkomt met wat Therese zelf wil. Bij veel BDEs willen de stervenden namelijk verdergaan en niet meer naar hun leven terugkeren [...]
Haar opa geeft haar ook een bericht voor haar moeder mee: hij vraagt Therese of ze haar wil zeggen dat het niet haar schuld was. Haar opa had destijds een hartaanval gekregen en hij wou absoluut niet naar het ziekenhuis, ook al bracht zijn dochter hem daar uiteindelijk toch naar toe, toen het echt al te laat was.
Toen Therese uit het ziekenhuis ontslagen werd, zag ze bij haar moeder thuis een stapel foto’s liggen en vroeg of ze die foto’s eens mocht bekijken. Ze ontdekte dat er een foto tussen zat van de man die op haar ziekenhuisbed was gaan zitten – ze herkende hem direct: het bleek echt haar grootvader te zijn. Ze had hem te zien gekregen zoals hij er vlak voor zijn dood uit had gezien, toen hij 52 was. De ontmoeting met de verschijning van haar opa was voor Therese heel fijn en bijzonder troostend. (Naar een gesprek met Therese Svensson op 19 april 2004 in Zweden).”

Helaas was Therese Svensson niet bereikbaar om een en ander tegenover mij te bevestigen. Wel verwees Annekatrin Puhle mij door naar de Zweedse psychologiestudent Björn Sjödén die volgens haar contact met Therese had gehad. Op 6 mei 2005 bevestigde Björn tegenover mij dat hij Therese Svensson enkele keren gesproken had en dat ze werkelijk een BDE had gehad, hoewel hij jammer genoeg geen precieze details meer wist. Volgens hem had Therese hier vooral over gesproken met Annekatrin Puhle.
Overigens heb ik Dr. Puhle zelf in november 2004 in Londen ontmoet en ik heb geen enkele reden om aan haar integriteit of deskundigheid te twijfelen. Het lijkt me dan ook verstandig om haar verslag van de BDE van Therese Svensson serieus te nemen.

Titus Rivas

Bron
- Puhle, A. (2004). Lexikon der Geister. München: Atmosphären Verlag.

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer van Stichting Merkawah, 17e jaargang, voorjaar 2006, nummer 1, blz. 23.

Contact: titusrivas@hotmail.com